Regulamin Ośrodka wypoczynkowego
„Camping Tumiany”

Serdecznie witamy w Ośrodku wypoczynkowym , mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie i sprawną organizację.

 • Doba campingowa trwa od godz. 15:00 do 12:00 dnia następnego (dotyczy miejsc na terenie campingu)
 • Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do 11:00 dnia następnego (dotyczy wynajmu domków oraz apartamentów)
 • W domkach i apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00
 • Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo uzgadnia się z pracownikiem recepcji
 • Przybywający na teren campingu zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w recepcji oraz uregulować należność za zadeklarowany czas pobytu
 • Naszym gościom udostępniamy darmowe wi-fi – zapytaj o hasło w recepcji
 • Pobyt w sektorach na polu campingowym można przedłużyć lub skrócić.
 • W przypadku przedłużania pobytu klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty do godziny 12:00 dnia, w którym mija ostatnia opłacona doba campingowa
 • Osoby niezameldowane na terenie ośrodka mogą przebywać na jego terenie do godziny 21:00 , po uprzednim uzgodnieniu tego faktu w recepcji
 • Ze względu na bezpieczeństwo gości przebywających na campingu brama wjazdowa jest zamknięta między godziną 22.00 a 7.00.
 • W wyżej wymienionych godzinach ruch samochodów zostaje wstrzymany na terenie campingu
 • Osoby poruszające się po terenie całego ośrodka pojazdami są zobowiązane zachować szczególną ostrożność i zredukować prędkość do max.10 km/h
 • Na terenie ośrodka mogą przebywać zwierzęta domowe; opiekun ma obowiązek posiadać aktualne świadectwo szczepień ochronnych, a w przypadku psów – kaganiec i smycz
 • Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania po swoich zwierzętach
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób
 • Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin lub też w inny sposób zakłócił spokój pobytu gości lub funkcjonowania całego ośrodka
 • Personel (obsługa) może wyprosić z terenu ośrodka osobę, która swoim zachowaniem zakłóca spokój lub zagraża bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie ośrodka.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
Art. 51 § 1 Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Kara grzywny ustala się na 3000zł.

Zabrania się:

 • mycia naczyń i opróżniania toalet campingowych w miejscach do tego nie wyznaczonych
 • kąpania zwierząt w sanitariatach
 • mycia pojazdów oraz przyczep campingowych na terenie campingu

Za rzeczy pozostawione bez należytej opieki, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności

Camping Tumiany

Ośrodek Wczasowy Camping Tumiany położony jest na głównym szlaku kajakowym rzek Dadaj, Pisa i Łyna. Natura nam sprzyja, a my to wykorzystujemy gdyż położenie jest wprost malownicze: dwa jeziora otaczające ośrodek oraz las rozpościerający się dookoła to na pewno nasz atut